06-52478379

0342-787673

info@meesterpoeliers.com

Privacy

Doel verwerking persoonsgegevens Meester Poeliers verwerkt persoonsgegevens om de juiste dienst aan de juiste persoon te leveren en om inzicht te krijgen in de bedrijfssituatie.

Uitwisseling van gegevens Meester Poeliers deelt geen gegevens met andere partijen.

Informatie over gegevensverwerking Meester Poeliers verwerkt uw gegevens bij een product aanvraag.

Beveiling persoonsgegevens Meester Poeliers beveiligd uw persoonsgegevens naar de wettelijke eisen die worden gesteld aan beveiliging.

Bewaartemijn persoonsgegevens Meester Poeliers bewaart uw persoonsgevens niet langer dan nodig is om ons doel voor de gegevensverwerking te realiseren.

Uw recht op inzage U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, Voor inzage in jouw persoonsgegevens stuurt u een mail met uw voor- en achternaam, e-mailadres, en een kopie van uw paspoort, ID of rijbewijs naar info@meesterpoelierscom. We zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Uw paspoort, ID of rijbewijs hebben wij nodig om u te identificeren en zo de juiste gegevens naar de juiste persoon te sturen.